O nas

Firma IPROEKO sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne ujawniające się na styku przyrody, środowiska i rozwoju infrastruktury.

Dysponujemy doświadczoną kadrą ekspertów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i specjalności inżynierskich aby sprostać problemom pojawiającym się podczas realizacji projektów infrastrukturalnych. Nasz zespół uczestniczył w pracach na różnych etapach projektów drogowych, lotniskowych, kolejowych, elektroenergetycznych, gazowniczych, a także z zakresu energii odnawialnej, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

Współpracując z inwestorami staramy się wypracowywać najlepsze możliwe rozwiązania, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, inżynierskie, ekonomiczne i społeczne.

Lista wykonywanych usług obejmuje m.in.:

 • Analizy emisji hałasu do środowiska
 • Analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Analizy GIS
 • Analizy porealizacyjne
 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych
 • Doradztwo i ekspertyzy
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Konsultacje społeczne i organizację spotkań informacyjnych ze społeczeństwem
 • Nadzór przyrodniczy i środowiskowy
 • Oceny oddziaływania na krajobraz
 • Prognozy i raporty oddziaływania na środowisko
 • Raporty o oddziaływaniu na obszary Natura 2000