O nas

Firma IPROEKO sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne ujawniające się na styku przyrody, środowiska i rozwoju infrastruktury.

Dysponujemy doświadczoną kadrą ekspertów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i specjalności inżynierskich aby sprostać problemom pojawiającym się podczas realizacji projektów infrastrukturalnych.

Nasz zespół uczestniczył w pracach na różnych etapach projektów drogowych, lotniskowych, kolejowych, elektroenergetycznych, gazowniczych, a także z zakresu energii odnawialnej (farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie), gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

Współpracując z inwestorami staramy się wypracowywać najlepsze możliwe rozwiązania, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, inżynierskie, ekonomiczne i społeczne.

Lista wykonywanych usług i doświadczenie zespołu obejmuje m.in.:

 • Zarządzanie projektami o różnym charakterze i skali, także w środowisku międzynarodowym
 • Doradztwo i ekspertyzy środowiskowe, przyrodnicze i inżynierskie
 • Nadzór przyrodniczy i środowiskowy
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Monitoring przyrodniczy
 • Analizy emisji hałasu do środowiska
 • Analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Analizy GIS
 • Analizy porealizacyjne
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Prognozy i raporty oddziaływania na środowisko
 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Konsultacje społeczne i organizacja spotkań informacyjnych ze społeczeństwem
 • Oceny oddziaływania na krajobraz
 • Raporty o oddziaływaniu na obszary Natura 2000
 • Ewaluacje projektów i programów