Oferta

Działalność naszej firmy ukierunkowana jest na wspieranie inwestorów i wykonawców inwestycji, poprzez realizowanie specjalistycznych prac i usług przyrodniczych i środowiskowych, obejmujących prace analityczne, badawcze, administracyjne, terenowe i szkoleniowe.

Pilotujemy realizację i uczestniczymy w inwestycjach od początkowych etapów planistycznych, poprzez wszystkie etapy projektowe wraz z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, aż do etapu wykonawstwa, nadzoru i monitoringu porealizacyjnego. 

Usługi przyrodnicze i środowiskowe obejmują:

 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne, 
 • działania związane z czynną ochroną zwierząt
 • nadzory przyrodnicze na budowach
 • prace z zakresu zieleni oraz dendrologiczne
 • analizy, raporty, ekspertyzy, opinie, oceny oddziaływania na środowisko
 • analizy i mapy akustyczne
 • analizy oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz środowisko gruntowo-wodne
 • konsultacje społeczne dot. planowanych inwestycji
 • analizy oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy i zabytki chronione
 • pobory próbek osadów dennych z rzek i jezior

Realizujemy również usługi związane z gospodarką odpadami:

 • badania morfologii odpadów komunalnych
 • badania składu frakcyjnego odpadów komunalnych
 • analizy fizyko-chemiczne odpadów i osadów ściekowych
 • konsultacje społeczne oraz działania PR (public relations)